Administrator danych

Z dniem 25.05.2018 zostało wprowadzone RODO czyli ustawa o ochronie danych osobowych.

Administratorem Waszych danych osobowych jest:

FIDEX Tomasz Kmieć 92-517 Łódź ul. A.Sacharowa 93/99 NIP 7282541092

. Przetwarzamy Wasze dane w związku z realizacją zawartej umowy, intencją zawarcia umowy, wykonywaniem złożonego zamówienia.

Rodzaj zbieranych danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przeze mnie to dane w postaci

 • adresu mailowego,
 • imienia i nazwiska,
 • adresu zamieszkania,
 • numeru telefonu,
 • wizerunku na zdjęciach wykonanych na sesji,
 • wydruków zawierających wyżej wymienione dane
 • czy też dane osób niepełnoletnich których jesteście prawnymi opiekunami.

Podanie przez Was danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wykonania zawartej umowy lub świadczenia usług ze strony administratora. Jeśli wyraziliście zgodę na określone rodzaje przetwarzania danych, możecie w każdej chwili cofnąć ją ze skutkiem w przyszłości.

Cele przetwarzania danych

 • Obsługa zapytań ofertowych
 • Realizacja zamówień klientów,
 • Kontaktowanie się z klientami w celach marketingowych,
 • Promowanie własnej działalności w celu pozyskania nowych klientów.

Podmioty przetwarzające dane

W ramach realizacji usługi Wasze dane w zależności od zlecenia mogą być przeze mnie przekazywane do

Kuriera – podczas wysyłki Waszych zamówień, muszę również podać Wasz adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane osobowe, by paczka została dostarczona bez problemów.

Dostawcy programu do fakturowania – w celu wystawienia faktury za usługę.

Księgowego – w celu dokonania rozliczeń podatkowych.

Dostawcy Hostingu – strona, mail oraz newsletter znajdują się na wykupionym serwerze.

Wszystko odbywa się tylko i wyłącznie w ramach obsługi Waszych zleceń. Firmy, z którymi współpracuję zapewniają odpowiednią ochronę Waszym danym, poprzez dostosowanie własnych procesów do wymagań RODO.

Z firmami, które ze mną współpracują mam podpisane stosowne zgody zabezpieczające Wasze dane.

Powierzone przez Was dane są przeze mnie przechowywane na komputerze oraz na dyskach zewnętrznych, które są zabezpieczone hasłem.

Prawa klienta

Cały czas macie prawo wyboru dotyczące publikacji Waszego wizerunku. Nawet jeśli zgodę wyrazicie, nie musi być ona dożywotnia. W każdej chwili zgodę można wycofać, wystarczy napisać na mail: kontakt@alyaboutique.pl .

Przysługują Wam nowe prawa takie, jak: prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Nowe prawo umożliwia także wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki „COOKIES”

Sklep alyaboutique.pl używa plików „cookies”. Jeżeli nie chcecie, aby były zapisywane na Waszym komputerze, musicie zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej, znajdują się w nich informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.